बुधवार, ८ मार्च, २०१७

कोण असते ’ती’ तुझ्यामाझ्यातली

कोण असते ’ती’ तुझ्यामाझ्यातली

इकडुन तिकडे धावत
सारखी घरासाठी राबणारी
प्रत्येकाच्या आयुष्याला
असते तिच सावरणारी
काटा रुततो आपल्या पायी
तरि तिची पापणी होते ओली
आई असते ’ती’ तुझ्यामाझ्यातली

नातवांसाठी बटवा जिचा
खुला असतो नेहमी
असते आपल्यामधे ती
बनुन आळवावरचं पाणी
भरभरून देते आशिर्वाद
कधीच जात नाही खाली
आजी असते ’ती’ तुझ्यामाझ्यातली

असते भोवती लुडबुड
धुडगूस असतो नेहमी
बडबड सुरूच असते
रोजचीच रडगाणी
तरीही आवडते ती
गोड गोजरी सानुकली
मुलगी असते ’ती’ तुझ्यामाझ्यातली

रुसवा कितीदा असतो
नखरे किती हे भारी
आपल्याकडेच कितीदा
हट्ट करणारी
खुलते कळी पाहून 
जिच्या ओठावरची लाली 
प्रेयसी असते ’ती’ तुझ्यामाझ्यातली

त्याग जिचा असतो मोठा
करते  किती तडजोडी
नवऱ्याघरी  जाताना
आईवडील सोडणारी
साथी असते नेहमी
कुंकवाची रखवाली
बायको  असते ’ती’ तुझ्यामाझ्यातली

कधी दुर्गा, कधी चंडिका 
कधी असते रणरागिनी 
कधी लक्ष्मी, कधी अहिल्या,
कधी सावित्री हक्कासाठी लढणारी 
तुझ्यामाझ्याभोवती रोजच दिसते 
वेगवेगळ्या रूपात जगणारी 
स्त्री असते ’ती’ तुझ्यामाझ्यातली


कवि : दत्ता हुजरे
संग्रह : कवि मन माझे