शुक्रवार, १ नोव्हेंबर, २०१३

पहाट ओली जणु मखमली धुसर धुक्याच्या पंखाखाली


पहाट ओली जणु मखमली

धुसर धुक्याच्या पंखाखाली

कधी भरावी गोड हुडहुडी

आणि चढावी धुंदी नशेली