गुरुवार, १ मे, २०१४

रडताना ह्रदय पाहतो तेव्हा,


रडताना ह्रदय पाहतो तेव्हा,
वाटते किती लाचार मी
होतांना अन्याय पाहतो तेव्हा,
जाणवते किती कमजोर मी