सोमवार, ३ जून, २०१३

कर माती माझी ओली

आला माथ्यावर सुर्य
हा रे वैशाखाचा जोर
आग जीवाला ही जाळी
सोडी मन आता धीर

अगस्ती तो पुनः आला


उचंबळुनी तुज भरते आले
क्षणात होते क्षणात गेले
लेकरासम काल तु जपले
आज अचानक घरटे नेले