रविवार, ४ नोव्हेंबर, २०१२

मी भ्रष्ट की,तू भ्रष्ट


मी भ्रष्ट की,तू भ्रष्ट
यात रोजच घेताहेत कष्ट
कष्टकरी मरतो आहे.....
राजकारणाचं मनोरंजन मात्र चविष्ट