रविवार, ६ नोव्हेंबर, २०११

शुक्रवार, ४ नोव्हेंबर, २०११

निराशेच्या वाटेवरती........

निराशेच्या वाटेवरती उंचच उंच दरडी
दुनियेची भिरभिरती नजर आहे करडी