रविवार, २२ डिसेंबर, २०१३

तु मला सावरावे


स्थिरावलेल्या भावनांना
जागवशी आज तु नव्याने
न्हाऊन चिंब होऊन गेलो
प्रेमसरितेच्या ओलाव्याने

शनिवार, २१ डिसेंबर, २०१३

राहुन गेले मनातले ते सांगितले ना कधी कुणाला


राहुन गेले मनातले ते
सांगितले ना कधी कुणाला
जीव माझा एकटा हा
आधांतरी इथे कोंडलेला

रविवार, १५ डिसेंबर, २०१३

रविवार, १ डिसेंबर, २०१३