रविवार, २२ डिसेंबर, २०१३

तु मला सावरावे


स्थिरावलेल्या भावनांना
जागवशी आज तु नव्याने
न्हाऊन चिंब होऊन गेलो
प्रेमसरितेच्या ओलाव्याने

शनिवार, २१ डिसेंबर, २०१३

रविवार, १५ डिसेंबर, २०१३

रविवार, १ डिसेंबर, २०१३