रविवार, ४ नोव्हेंबर, २०१२

मी भ्रष्ट की,तू भ्रष्ट


मी भ्रष्ट की,तू भ्रष्ट
यात रोजच घेताहेत कष्ट
कष्टकरी मरतो आहे.....
राजकारणाचं मनोरंजन मात्र चविष्ट

सोमवार, ३० एप्रिल, २०१२

मन बावरे बावरे घुटमळतेना भ्रांत मला राहते
हा तुला पाहताना 
ना भान माझे राहते
तु समोर असताना 
मन गहिरे गहिरे कधी गुंतते
मन बावरे बावरे घुटमळते

बुधवार, २५ एप्रिल, २०१२

सावली, ही गार सावली


सावली, ही गार सावली
जणु पदराआड घेई माऊली


चैत्रपालवीचा बहर हा येऊन गेला
रखरखता रणरणता वैशाखवणवा पेटला

सोमवार, २३ एप्रिल, २०१२

काळजाला पाझर फुटावा लागतो

पाण्याच्या प्रवाहात,जीवनाच्या दिशेत
बदल करता येउ शकतो
फक्त मातीचा व इच्छाशक्तीचा 
भक्कम बांध घालावा लागतो

रविवार, २२ एप्रिल, २०१२

रविवार, १ जानेवारी, २०१२

मन कुठेतरी दाटत राहतं

रडु एकदाचं बाहेर येतं
जेव्हा कुणीतरी भेटत राहतं 
ओलं ओलं वाटत राहतं 
मन कुठेतरी दाटत राहतं