सोमवार, ४ ऑगस्ट, २०१४

रान हिरवं रे माझं

रान हिरवं रे माझं
तुझ्या ओल्या मायेखाली
कधी बहरुनी आलं
त्याचं भान मला नाही

शेत शिवार फुललं
येई आनंदा उधाण
गेली मरगळ सारी
गाती पाखरही गाणं

रविवार, ३ ऑगस्ट, २०१४

तुझ्यासाठी काळजात धकधक होते

शोधु हा$$ शोधु हा$$ शोधु तुला कुठे,

तुझ्यासाठी काळजात धकधक होते


थोडि गोडी गुलाबी, थोडा प्रेमशेम कर तु ,
ये जवळी अशी, मुझसे ना डर तु
नयन हे बोले तुझे, हे गुलाबी गाल,
हटके अदा तुझी, करी बेहाल
सांगतो मी खरे सारे, ना वादे झुठेमटे,
तुझ्यासाठी काळजात धकधक होते